Powiat gnieźnieński: wakacyjne remonty w szkołach

2022-07-08 9:21
Remonty w szkołach powiatu gnieźnieńskiego
Autor: Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Prace będą kosztować ponad 200 tysięcy złotych. Jedna z większych inwestycji trwa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kłecku, ale prace prowadzone są też w innych placówkach.

Inwestycja w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kłecku to budowa hali gimnastyczno-rehabilitacyjno-rekreacyjnej i sal dydaktyczno-terapeutycznych. Prace mają zakończyć się wraz z końcem tego roku. Ruszyły też prace w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym numer 1 w Gnieźnie. Dawna sala konferencyjna ma zostać zaadaptowana na potrzeby prowadzenia zajęć rewalidacyjnych metodą Weroniki Sherborne. Metoda ruchu rozwijającego – bo tak się ją określa – polega na wykorzystywaniu ruchu jako narzędzia, które wpływa na rozwój dziecka i jest w stanie korygować już istniejące zaburzenia rozwojowe czy zaburzenia neurologiczne u dzieci. Sala ta nie była remontowana od kilkudziesięciu lat i wymaga również dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz aktualnych wymogów bezpieczeństwa. Równolegle trwają prace remontowe podejść do budynku, balkonów oraz wykonywane jest udrożnienie kanalizacji. W III LO w Gnieźnie planowana jest modernizacja nawierzchni boiska sportowego mieszczącego się obok hali sportowej. Będą z niego korzystać również uczniowie innych szkół. W I LO pomalowane mają zostać sale lekcyjne.