Powstanie przedszkole specjalne

2013-11-15 16:18

Przedszkole dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie powstanie w Kłecku. Takie przedszkole dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo w stopniu znacznym i autystycznych jest bardzo potrzebne bo, jak przyznaje burmistrz Kłecka Marek Kozicki, do tej pory te dzieci są praktycznie ukrywane przez rodziców i opiekunów w domach.

Na podstawie zapisów porozumienia Gmina Kłecko przekazuje Powiatowi Gnieźnieńskiemu obowiązki i zadania organu założycielskiego i organu prowadzącego wynikające z przepisów ustawy o systemie oświaty w zakresie założenia i prowadzenia przedszkola specjalnego. Powiat Gnieźnieński na założenie i prowadzenie przedszkola uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie przeszło 480 tys. zł Edukacją przedszkolną objętych zostanie 8 dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym lub znacznym.