Preferencyjny zakup węgla

2023-01-16 13:28
Urząd Miejski przyjmuje wnioski o preferencyjny zakup węgla
Autor: UM Gniezno

Mieszkańcy Gniezna ponownie mogą składać wnioski o zakup węgla zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Do takiego zakupu uprawnione są:

- osoby fizyczne w gospodarstwie domowym spełniające warunki, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1692 z późn.zm.)

- lub te, które nie złożyły wniosku o dodatek węglowy, ale dokonały wpisu do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB i wskazały źródło ogrzewania na paliwo stałe jako główne.

W ramach zakupu preferencyjnego, jedno gospodarstwo domowe może nabyć łącznie 3 tony węgla, z czego:

- 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r.

- 1,5 tony od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

W przypadku, gdy do 31 grudnia 2022 roku nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony, to wówczas można wnioskować o łączną ilość paliwa stałego, która pozostała do wykorzystania do limitu 3 ton. Limit ten dotyczy wyłącznie gospodarstw domowych, które były uprawnione do zakupu paliwa stałego w okresie do 31 grudnia 2022 roku.

Gmina sprzedaje węgiel zakupiony od PGE Paliwa Sp. z. o. o z siedzibą w Krakowie. Dostępne rodzaje węgla:

- orzech

- groszek.

Cena węgla wynosi 2000,00 złotych brutto za 1 tonę, a więc w przypadku zakupu 1,5 tony jest to kwota 3000,00 złotych brutto. Cena zakupu węgla nie obejmuje transportu z punktu wydawania do miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Wnioski można składać w terminie do 31 stycznia 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie przy ul. Lecha 6, pok. nr 17, bądź elektronicznie poprzez platformę ePUAP. Wniosek złożony w formie elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.