Program edukacyjny Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna

2017-03-28 13:57
radio plus
Autor: Zaproszenie mikrofon

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna, w związku z obchodami jubileuszu 600-lecia nadania arcybiskupom gnieźnieńskim godności prymasa Polski, przygotowała, wraz z Urzędem Miasta Gniezna, program edukacyjny skierowany do dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Program przewiduje realizację cyklu zajęć tematycznych, imprezy podsumowującej oraz konkursów od marca do sierpnia 2017r.

Od marca do maja 2017r zaplanowano Prawdy ukryte w bajkach Prymasa Ignacego Krasickiego. Utwór Wstęp do bajek podobnie jak wiele innych rymowanych powiastek moralizatorskich, wyszła spod pióra Ignacego Krasickiego, wybitnego pisarza doby Oświecenia i... o czym mało kto pamięta, arcybiskupa gnieźnieńskiego i prymasa Polski. Podczas zajęć dzieci zapoznają się z sylwetką poety, odkryją prawdy ukryte w jego bajkach, wykonają do nich prace plastyczne. Pierwszy Prymas Królestwa Polskiego. Będą to zajęcia dla szkół podstawowych Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się kim był pierwszy prymas Polski i jaką rolę odegrał przy królu Władysławie II Jagielle. Będą też warsztaty dla gimnazjalistów Od Mikołaja Trąby do Wojciecha Polaka Spotkania podkreślą rolę urzędu prymasowskiego dla ustroju kościelnego i państwowego Polski ostatniego sześćsetlecia. Gniezno – siedziba Prymasów czerwiec 2017 Impreza podsumowująca spotkania i konkurs plastyczny Święte słowa Prymasa Tysiąclecia lipiec - sierpień 2016r Letnia akcja czytelnicza promująca wartości, którym wierny był Prymas Tysiąclecia.