Przed nami referendum

2015-07-31 16:45

Trzy pytania mają dotyczyć wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych, finansowania partii politycznych z budżetu państwa i rozstrzygania wątpliwości podatkowych na korzyść podatnika.

Referendum 6 września. Z kolei wybory parlamentarne 25 października.