Przed nami Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

2015-02-20 13:57

Akcja Ministerstwa Sprawiedliwości rusza w najbliższy poniedziałek. W jej ramach osoby poszkodowane mogą szukać bezpłatnych porad.

Dyżury w Komendzie Powiatowej Policji w Gnieźnie w dniu 23.02.15 r.: Naczelnik Wydziału Prewencji w godzinach urzędowania 07:30 – 15:30, tel. (61) 426-02-21 Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji w godzinach urzędowania 07:30 – 15:30, tel. (61) 426-02-22 Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji w godzinach 12:00 – 18:00, tel. (61) 426-02-40 Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego w godzinach urzędowania 07:30 – 15:30, tel. (61) 426-02-61 Naczelnik Wydziału Kryminalnego w godzinach urzędowania 07:30 – 15:30, tel. (61) 426-02- 71 w dniu 24.02.15 r.: Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji w godzinach urzędowania 07:30 – 15:30 tel. (61) 426-02-22 Naczelnik Wydziału Prewencji w godzinach 12:00 – 18:00, tel. (61) 426-02-21 Naczelnik Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą w godzinach urzędowania 07:30 – 15:30, tel. (61) 426-02-91 w dniu 25.02.15 r.: Naczelnik Wydziału Prewencji w godzinach urzędowania 07:30 – 15:30, tel. (61) 426-02-21 Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji w godzinach urzędowania 07:30 – 15:30 tel. (61) 426-02-22 Kierownik Referat Organizacji Służby i Operacji Policyjnych w godzinach 12:00 – 18:00, tel. (61) 426-02-21 w dniu 26.02.15 r.: Ekspert Wydziału Kryminalnego w godzinach urzędowania 07:30 – 15:30 tel. (61) 426-02-76 Naczelnik Wydziału Prewencji w godzinach urzędowania 07:30 – 15:30, tel. (61) 426-02-21 Ekspert Zespół Dyscyplinarny Skarg i Wniosków w godzinach 12:00 – 18:00, tel. (61) 426-03-29 Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji w godzinach 12:00 – 18:00, tel. (61) 426-02-22 w dniu 27.02.15 r.: Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji w godzinach urzędowania 07:30 – 15:30 tel. (61) 426-02-22 Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji w godzinach urzędowania 07:30 – 15:30, tel. (61) 426-02-40 Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego w godzinach urzędowania 07:30 – 15:30, tel. (61) 426-02-61 Ekspert Wydziału Kryminalnego w godzinach 12:00 – 18:00 tel. (61) 426-02-76 Naczelnik Wydziału Prewencji w godzinach 12:00 – 18:00, tel. (61) 426-02-21 Naczelnik Wydziału Kryminalnego w godzinach urzędowania 07:30 – 15:30, tel. (61) 426-02-71 w dniu 28.02.15 r.: Naczelnik Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą w godzinach 12:00 – 18:00, tel. (61) 426-02-91 Komendanci Komisariatów: Czerniejewo tel. (61) 426-03-30 Kłecko tel. (61) 426-03-40 Trzemeszno tel. (61) 426-03-50 Witkowo tel. (61) 426-03-60 w godzinach urzędowania według własnych harmonogramów na podległym terenie. W ramach współpracy podajemy również dyżury, które będą pełnione w innych instytucjach: · Prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie, przy ul. Roosevelta 41, w dniach od 23.02 do 27.02.2015 r., w godzinach urzędowania 7:15 – 15:15, tel. (61) 423 – 73 – 13. · Kuratorzy rodzinni Sądu Rejonowego w Gnieźnie, ul. Franciszkańska 9/10, w Gnieźnie, budynek B, w dniach od 23.02. do 27 lutego 2015 r., w godzinach 07:30 – 15:30. · Pomoc psychologiczna od 23.02. - 28.02.2015 r. w godzinach 07:00 – 15:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Dział Metodyczny Pomocy Środowiskowej i Rodziny, przy ul. Paczkowskiego 4, pok. 11, tel. (61) 425-80-66, tel. kom. 666-929-549. · Pracownicy socjalni, telefonicznie: od 23.02. do 26.02.2015 r. od 07:00 – 15:00, przy ul. Kolejowa 2 w Gnieźnie, tel. (61) 426-25-82, (61) 426-30-16, (61) 424-15-99, (61) 424-11-88 wew. 57, tel. kom. 666-929-551. · Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10, w dniach 23.02. - 27.02.15 r. godzinach 07:30 – 15:30, tel. 07:30 – 15:30 oraz Centrum Aktywności Społecznej Largo ul. Kościuszki 7, telefon kontaktowy (61) 424-66-82