Publiczny żłobek w Łubowie otwarty

2020-01-07 12:58
Radio Plus
Autor: brak danych

Swoją działalność rozpoczął wraz z nowym rokiem. Obiekt powstał dzięki 80% wsparciu z rządowego programu Maluch Plus.

Żłobek zlokalizowany został w dawnym budynku handlowym. Inwestycja na którą pozyskano wsparcie z rządowego programu Maluch Plus w kwocie 724 tys. złotych objęła wykonanie pomieszczeń, placu zabaw, a także zakup niezbędnego wyposażenia. W placówce udało się utworzyć 30 miejsc do opieki nad najmłodszymi, co pozwoli ich rodzicom na podjęcie zatrudnienia. W ramach środków z funduszy unijnych Gmina Łubowo pozyskała także finansowanie, pozwalające na pokrycie kosztów dwuletniego funkcjonowania żłobka.