Ryby też mają swoje prawa

2018-12-20 8:47
policja
Autor: brak danych

Stąd akcja profilaktyczna gnieźnieńskich dzielnicowych i Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. Kontrolują oni miejsca, w których sprzedawane są żywe ryby.

Sprawdzają w jakich warunkach są przetrzymywane i jak się je zabija. Zwracają uwagą również w co są pakowane te żywe. Karp po zakupie powinien być włożony do specjalnego opakowania, w którym będzie miał dostęp do tlenu. Osoba, która sprzedaje ryby, musi mieć staż w uboju i handlu rybami, i być pełnoletnia. Miejsce, w którym uśmierca się ryby, powinno być osłonięte albo umieszczone na zapleczu sklepu. Nie powinno się tego robić na oczach ludzi, w szczególności dzieci. Sprzedawcy mają również instrukcje, jak to wykonać humanitarnie. Zgodnie z treścią art. 5 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. 1997, nr 11, poz. 724 ze zm.) każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania, przez które rozumieć należy traktowanie uwzględniające potrzeby zwierzęcia (art. 4 pkt. 2 Ustawy). 1. Naturalnym środowiskiem ryby jest środowisko wodne. 2. Transportowanie żywych ryb w pojemnikach pozbawionych wody lub foliowych workach nie jest humanitarnym traktowaniem zwierząt i wyczerpuje znamiona znęcania przewidziane w art. 6 ust. 2 pkt. 6 Ustawy (transport zwierząt w sposób powodujący ich zbędne cierpienie i stres). 3. Jeśli przetrzymywanie lub transportowanie ryby w opisany wyżej sposób prowadzi do jej zgonu wskutek uduszenia to czyn taki kwalifikować należy jako niehumanitarne zabicie zwierzęcia. 4. Tego typu zachowania (niehumanitarne traktowanie lub niehumanitarne zabijanie zwierząt) zabronione są z mocy art. 6 ust. 1 Ustawy i stanowi przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do roku (art. 35 ust. 1 Ustawy) lub do lat 2 gdy sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem (art. 35 ust.2 Ustawy).

Źródło: www.gniezno.policja.gov.pl