Seniorzy w akcji

2022-04-06 14:29
Konkurs Seniorzy w akcji
Autor: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”

Trwa nabór do kolejnej edycji konkursu organizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Czeka ono na zgłoszenia osób starszych lub grup międzypokoleniowych, które mają pomysły na aktywności będące odpowiedzią na aktualne problemy społeczne, w tym włączające uchodźców z Ukrainy i innych miejsc.

Organizatorzy poszukują pomysłów na projekty społeczne, które:

- wspierają osoby z doświadczeniem migracji, sprzyjają integracji cudzoziemców przybywających do Polski i przebywających już na terenie naszego kraju oraz pomagają włączać te osoby w życie społeczności lokalnych;

- mają charakter antydyskryminacyjny, promują wielokulturowość, zagadnienia z zakresu praw człowieka i tolerancję;

- wychodzą naprzeciw potrzebom najstarszych mieszkańców lokalnych społeczności, osób w tzw. czwartym wieku;

- wykorzystują nowe technologie w kreowaniu świata przyjaznego osobom starszym (np. narzędzia internetowe, komunikatory, aplikacje mobilne itp.);

- wspierają aktywność starszych mężczyzn;

- angażują osoby starsze na rzecz środowiska i klimatu.

Wnioskodawcy mogą liczyć nie tylko na dotacje (w wysokości od 10 do 15 tysięcy złotych), ale wsparcie merytoryczne obejmujące:

- 2 x 3-dniowe warsztaty i konsultacje z ekspertami,

- wsparcie tutorów przez cały okres trwania projektu,

- rozwój kompetencji liderskich,

- wymianę pomysłów i doświadczeń z innymi uczestnikami.

Do wzięcia udziału nie jest potrzebne doświadczenie w realizacji projektów. Procedura jest bardzo uproszczona. Liczy się pomysł, chęć do działania i umiejętność współpracy z ludźmi. Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz online: https://seniorzywakcji.pl/rekrutacja/formularz/. Nabór trwa do 15 kwietnia.