Śnięte ryby a teraz również sinice

2015-09-21 10:46
Sinice na jeziorze Jelonek
Autor: Fot: J.Malińska

Ciągle brak wyraźnej poprawy sytuacji w gnieźnieńskim jeziorze Jelonek. Z ostatnich badań wody wynika, że poziom tlenu jest wysoki. Niestety wysoka jest też zawartość amoniaku, stąd sinice, a to może skutkować dalszym śnięciem ryb. Do tej pory wyłowiono ich z jeziora już ponad 3 tony.

Władze miasta zastosowały metodę zaproponowaną przez profesora Stanisława Podsiadłowskiego. Natleniono strefę naddeną i zastosowano metodę inaktywacji biogenów, polegającą na powiązaniu fosforanów z azotem amonowym. Ten zabieg zostanie powtórzony również w najbliższą środę. Urzędnicy nawiązali również współpracę z profesorem Ryszardem Gołdynem - kierownikiem Zakładu Ochrony Wód w Instytucie Biologii Środowiska Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ma on opracować program działań, mający zapobiec występowaniu tego typu sytuacji w przyszłości.