Sprzęt komputerowy dla szkół powiatu

2021-01-12 14:22
Fot. Powiat Gniezno
Autor: brak danych

Wysokiej klasy notebooki przekazano szkołom z nauczaniem zawodowym. W okresie pandemii i kolejnych latach będą służyły młodym fachowcom w zdobywaniu wiedzy.

Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego powiat uzyskał refundację na zakup sprzętu komputerowego z udziałem środków z WRPO, w ramach zadania Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Lokalny samorząd jest w trakcie finalizacji przedsięwzięcia. Do pięciu szkół powiatu kształcących zawodowców trafi 96 wysokiej klasy notebooków, które w okresie pandemii COVID-19 i kolejnych latach będą służyły młodym fachowcom w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.Wsparciem objęci zostaną uczniowie klas kształcących się w różnych kierunkach oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych uczący w danych profesjach. Zespół Szkół Technicznych im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie: 25 laptopów technik mechatronik, technik automatyk, technik elektronik; Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Gnieźnie: 25 laptopów technik informatyk, technik reklamy, technik logistyk; Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie: 22 laptopy technik hotelarstwa, technik architektury krajobrazu, technik turystyki, technik żywienia i usług gastronomicznych; Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Gnieźnie: 18 laptopów technik usług fryzjerskich, technik budownictwa; Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Gnieźnie: 8 laptopów. Wsparciem objęci zostaną uczniowie klas Szkoły Branżowej w zawodach: stolarz, monter, krawiec, kucharz, ślusarz. Nowoczesne metody nauczania, dostęp do nowych form przekazu wizualnego, jak również indywidualizacja pracy na pewno wpłynie pozytywnie na podniesienie kompetencji zawodowych, kluczowych uczniów z określonymi trudnościami. Umożliwi to zarówno osiągnięcie wysokich wyników egzaminów kwalifikacyjnych, jak i lepsze przygotowanie do pracy zawodowej. Na laptopach będzie można zainstalować oprogramowanie do poszczególnych zawodów z technologii przedmiotu, rysunku zawodowego itp.

Materiał przygotowała Joanna Kubicka