Strażnicy miejscy w Gnieźnie kontrolują deklaracje śmieciowe

2017-03-17 11:37
www.gniezno.eu
Autor: brak danych

Odwiedzają domy, zarówno jednorodzinne jak i mieszkania w blokach, i sprawdzają czy osoby tam mieszkające złożyły prawidłowo deklaracje gospodarowania odpadami. Niestety różnie z tym bywa.

W ubiegłym roku przeprowadzono ponad 1200 takich kontroli. W ich trakcie ujawniono 265 nieprawidłowo złożonych deklaracji, które dotyczyły 430 osób. Większość osób pouczono, ale w 61 przypadkach winnych ukarano mandatami, a 7 spraw skierowano do sądu. W wyniku tych działań pojawiło się także ponad 1300 nowych deklaracji. Tylko w ubiegłym tygodniu na gnieźnieńskich Winiarach na 75 kontroli w połowie przypadków ujawniono niezgodności. Nieprawidłowości dotyczą głównie zaniżonej ilości osób zamieszkujących w danym domu czy mieszkaniu, które zadeklarowały gromadzenie odpadów lub niezłożenie deklaracji w ogóle. Występują one również po stronie właścicieli obiektów handlowo-usługowych. Strażnicy miejscy przypominają, że każda firma, zakład, obiekt handlowy czy usługowy powinien mieć zawartą umowę na odbiór odpadów komunalnych. Osoby nieprawidłowo pozbywające się odpadów mogą zostać ukarane mandatem karnym w wysokości do 500 złotych lub wnioskiem do sądu. Straż Miejska zapowiada nasilenie kontroli.