Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów

2015-08-10 15:05

Przyzna je Marszałek Wielkopolski. Mogą się o nie starać osoby, które uczą się w trybie dziennym, są zameldowane na terenie województwa i nie ukończyły 28 lat.

Chętni muszą także spełnić kryteria dochodowe (średni miesięczny dochód netto uzyskany na jedną osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 650 zł netto, a dla osoby samotnie wychowującej dziecko/dzieci 740 zł netto) i mieć odpowiednią średnią ocen (uczniowie 4,21; słuchacze i studenci 4,01). Regulamin można znaleźć na stronie Urzędu Marszałkowskiego. Na wnioski czeka Wydział Edukacji w gnieźnieńskim Starostwie Powiatowym. Termin ich składania dla uczniów mija 25 września, a dla studentów i słuchaczy – 20 października.