Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

2015-02-24 15:32

Na terenie całego województwa pełnione są przez policjantów specjalne dyżury podczas których osobom pokrzywdzonym przestępstwem udzielane są porady prawne.

Do 28 lutego zainteresowani będą mogli zgłaszać się po pomoc do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, wyłonionych w ramach projektu Wzmacnianie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem i umocnienie pozycji świadka oraz podmiotów, które otrzymały dotację w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. W całym województwie wytypowano kilkadziesiąt miejsc w których każdy zainteresowany będzie mógł zwrócić się o poradę lub pomoc w indywidualnych sprawach.