Ulica Wierzbiczany doczeka się remontu

2024-06-21 13:25
Ulica Wierzbiczany doczeka się remontu
Autor: UM Gniezno

Będzie to możliwe dzięki dofinansowaniu z Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Finansową pomoc zadeklarował też powiat gnieźnieński.

Dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego wyniesie 12 milionów złotych. Dofinansowanie w wysokości 2 milionów złotych zadeklarował też powiat. Cała inwestycja będzie kosztować ponad 19,5 miliona. Obejmie budowę jezdni o szerokości 6 metrów, chodników, ścieżek rowerowych. Wybudowane zostaną też ronda, cztery wyniesione skrzyżowania, nowe oświetlenie oraz kanalizacje - deszczowa i sanitarna. Przetarg na wykonawcę drogi zostanie ogłoszony jeszcze tego lata, tak aby prace mogły ruszyć jak najszybciej. Inwestycja jest zaplanowana na dwa lata, jej zakończenie przewidywane jest na koniec 2026 roku.

Po remoncie ulicy zwiększy się bezpieczeństwo ruchu drogowego. Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerów zostaną doświetlone, oznakowane znakami aktywnymi. Nastąpi segregacja uczestników ruchu, piesi i rowerzyści zostaną oddzieleni od pojazdów. Uwzględnione zostaną potrzeby osób z niepełnosprawnościami, poprzez obniżenie krawężników na przejściach dla pieszych oraz fakturowanie nawierzchni. Nastąpi fizyczne ograniczenie prędkości, poprzez wykonanie skrzyżowań wyniesionych oraz budowę rond.