Ulice do remontu

2015-09-01 10:42

W połowie września ma się rozpocząć remont ul. Łaskiego w Gnieźnie.

W ramach przebudowy ulicy, która już od wielu lat czeka na remont, ma zostać wymieniona podbudowa, ułożona nowa nakładka asfaltowa, wyprostowane i uregulowane zostaną niektóre studzienki kanalizacyjne -- Pojawi się również ścieżka rowerowa.Prace na ul. Łaskiego mają potrwać od 14 września do 30 listopada tego roku.