Uroczystość Objawienia Pańskiego

2016-01-07 13:02

„W postaciach Mędrców ze Wschodu możemy odkryć los tych wszystkich, którzy otwarcie czy nie, wprost lub niewypowiedzianie, tęsknią za spotkaniem z Bogiem. Noszą je ukryte w swoim sercu, zawarte w rozterkach i pragnieniach, poszukiwaniach i nadziejach” – mówił w uroczystość Objawienia Pańskiego abp Wojciech Polak.

Prymas Polski przewodniczył w katedrze gnieźnieńskiej Mszy św., pod koniec której poświęcił tradycyjne kadzidło i kredę do oznaczenia drzwi domów na znak przyjęcia Wcielonego Syna Bożego. Następnie przeszedł Orszak Trzech Króli w Gnieźnie. W tym roku orszak trzech króli nawiązywał do 1050. rocznicy Chrztu Polski.Do Kacpra, Melchiora, i Baltazara dołączyli Mieszko I i Bolesław Chrobry.