V Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Anny Piskurz

2020-03-02 12:19
V Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Anny Piskurz
Autor: brak danych

Organizuje go I Liceum Ogólnokształcące, oraz Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie. Konkurs jest skierowany do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.

Patronką konkursu jest gnieźnieńska poetka, autorka prozy poetyckiej i redaktorka, Anna Piskurz. Zadaniem uczestników jest napisanie opowiadania, do którego inspiracją ma być cytat z twórczości autorki Kiedyś usłyszę głos planet, których jeszcze nie ma. Temat można szeroko zinterpretować (wyłącznie poprzez krótką formę prozatorską) poruszając futurystyczne zagadnienia – przyszłość kultury i społeczeństw. Forma opowiadania jest dowolna, dopuszczalne są także gatunki fantasy czy science fiction. Każdy uczestnik może przesłać jedno opowiadanie o objętości do 10 tys. znaków ze spacjami. Tekst nie może być wcześniej publikowany ani zgłaszany do innych konkursów. Prace oceni jury w składzie: Dawid Jung (redaktor naczelny Zeszytów Poetyckich), Wojciech Grupiński (Gnieźnieński Klub Literacki) oraz Łucja Dudzińska (członek Zarządu Głównego i Komisji Kwalifikacyjnej Stowarzyszenia Pisarzy Polskich). Sekretarzem i koordynatorem konkursu jest Joanna Gronikowska. Prace konkursowe należy przesyłać pocztą do 15 kwietnia. Regulamin konkursu znajdziecie tutaj