Warsztaty w czerwcu

2017-03-06 10:06
Parowozownia w Gnieźnie
Autor: Fot: www.gniezno.eu

Co powstanie na terenach kolejowych wokół gnieźnieńskiej parowozowni? W procesie tworzenia planu zagospodarowania 25 hektarów terenów kolejowych wezmą udział gnieźnianie. Już w czerwcu odbędą się pierwsze warsztaty.

Będą one otwarte dla wszystkich. Swój udział można zgłaszać już teraz mailowo (warsztaty@gniezno.eu) lub telefonicznie pod numerem: 61 426 04 97. Mieszkańcy miasta oraz inni zainteresowani podczas serii spotkań będą mogli wypowiedzieć się, jakie są ich oczekiwania i potrzeby związane z tym terenem. 2 lutego miasto podpisało porozumienie z Xcity Investment oraz PKP S.A. dotyczące przeprowadzenia warsztatów urbanistyczno – planistycznych. Ich celem jest stworzenie spójnej koncepcji zagospodarowania 25 ha terenów kolejowych znajdujących się w centrum miasta, obejmujących m.in. obszar parowozowni. Ideą warsztatów charrette jest rozpoczęcie procesu projektowego z czystą kartką. Rozwiązania powstają dopiero po przeanalizowaniu uwarunkowań terenu – poznaniu jego potencjału i ograniczeń oraz po konsultacjach ze wszystkimi interesariuszami.