Wymień dowód osobisty

2015-01-05 14:18

Apelują urzędnicy z gnieźnieńskiego magistratu. W tym roku tracą ważność dokumenty wydane w 2005.

Dokładny termin ważności każdy może sprawdzić sam. Datę znajdziecie w dolnym prawym roku dowodu, pod informacją o jego numerze. Dowód, którego okres ważności upłynął nie jest już ważny i nie można się nim posługiwać. Wniosek składamy nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności osobiście w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie.