Wymień dowód osobisty

2014-08-26 12:16
logo
Autor: brak danych

Apelują miejscy urzędnicy w Gnieźnie. Ważność tracą te wydane w 2004 roku.

Dowód, którego okres ważności upłynął nie jest już ważny. Nie można się nim posługiwać. Dokładną datę znajdziemy w dolnym prawym rogu dokumentu, pod informacją o jego numerze. Wniosek składamy nie później niż na miesiąc przed jej upływem, osobiście w Urzędzie Miejskim (pokój nr 13 - parter). Czynność ta nie podlega opłacie skarbowej. Pamiętajmy, że w zależności od wieku posiadacza dokumenty są wydawane: osobom niepełnoletnim na 5 lat, osobom pełnoletnim na 10 lat, natomiast osobom starszym, które ukończyły 65 rok życia na czas nieoznaczony.