Zakończono kolejny etap prac

2018-12-11 15:26
Dokument poddane konserwacji
Autor: brak danych

Kolejna część skarbu z gnieźnieńskiej katedry została poddana pracom konserwatorskim. Było to możliwe dzięki dofinansowaniu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Archiwum Archidiecezjalne podsumowano właśnie projekt.

Skarb z katedry został znaleziony trzy lata temu. To dokumenty obiegowe sądu kościelnego od końca XIV do XVI wieku, nie zachowane nigdzie w Polsce. Prace konserwatorskie prowadziła Marzena Szczerkowska. Nie były łatwe, bo dokumenty były bardzo zniszczone. Projekt kosztował 105 tysięcy złotych. Dotacja Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych sięgała 94 tysięcy. Dzięki tym pieniądzom udało się zrekonstruować ponad 150 dokumentów. W ubiegłym roku poddano konserwacji prawe 350.


O szczegółach Justyna Malińska