Zakończył się kolejny etap konserwacji „skarbu z katedry”

2020-11-09 17:57
Dokument po konserwacji
Autor: Fot.: Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie

Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie dostało na ten cel dofinansowanie z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Dzięki niemu 50 kolejnych dokumentów odzyskało swoje piękno.

Skarb z katedry to dokumenty sądu kościelnego, datowane na okres od końca wieku XIV do lat 30. wieku XVI. Zostały odnalezione w 2015 roku i od tego czasu są poddawane konserwacji. Tegoroczny projekt kosztował 40 tysięcy złotych. Prace dofinansowała Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. To jedyna taka kolekcja w Polsce. Do tej pory konserwacji poddano w sumie 550 z prawie 2 tysięcy dokumentów. Zrekonstruowane obiekty zostały umieszczone w opakowaniach ochronnych i przeniesione do magazynu, zaś ich kopie cyfrowe trafiły do wewnętrznej bazy danych archiwum. Kiedy zostanie ono ponownie otwarte, badacze będą mogli przeglądać je w wersji cyfrowej. O szczegółach z dyrektorem Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie, księdzem Michałem Sołomieniukiem, rozmawiała Justyna Malińska.

Skarb z katedry