Zmiany w organizacji ruchu w okolicach gnieźnieńskich cmentarzy

2022-10-28 12:21
Zmiana organizacji ruchu przy cmentarzach
Autor: UM Gniezno

Można się ich spodziewać we wtorek, 1 listopada, między godz. 6:00 a 22:00. Część ulic będzie jednokierunkowa, pojawią się też dodatkowe miejsca parkingowe. Zmiany oznaczone zostaną odpowiednimi znakami drogowymi.

1. Cmentarze św. Krzyża i św. Piotra

Na ul. Gdańskiej na odcinku od Wiaduktu Solidarności do Trasy Zjazdu Gnieźnieńskiego wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy. Jednocześnie wprowadza się tam postój pojazdów po lewej stronie jezdni skośnie do krawężnika. Ponadto na placu znajdującym się pomiędzy ul. Gdańską, a Trasą Zjazdu Gnieźnieńskiego usytuowany zostanie dodatkowy parking. Równocześnie ul. Wodna, ul. Żuławy (przy cmentarzu), ul. Świętokrzyska i ul. Żabia pozostaną ulicami jednokierunkowymi (zmiana organizacji ruchu na tych ulicach będzie obowiązywała we wtorek 1 listopada w godz. 6:00-22:00).

Na ul. Gdańskiej (przy dojeździe do Trasy Zjazdu Gnieźnieńskiego) utworzony zostanie przystanek autobusowy MPK. Drugi przystanek zlokalizowany zostanie przy ul. Żwirki i Wigury. Dodatkowo na Trasie Zjazdu Gnieźnieńskiego (przy wjeździe z kierunku Bydgoszczy i Torunia) ustawione zostaną tablice wskazujące kierunek dojazdu do cmentarzy.

W sytuacji bardzo dużego natężenia ruchu pojazdów i pieszych na terenie cmentarza, na ulicach Żuławy, Świętokrzyskiej i Żabiej może zostać całkowicie wstrzymany ruchu kołowy z uwagi na bezpieczeństwo pieszych na czas Mszy św.

2. Cmentarz św. Wawrzyńca

Organizacja ruchu w rejonie tego cmentarza odbywać się będzie na takich samych zasadach jak w latach ubiegłych - ulica Witkowska na całym odcinku pozostaje dwukierunkowa.

W celu ułatwienia jazdy i parkowania wyznaczono ulice jednokierunkowe:

- ulica Słoneczna – na odcinku od ulicy Witkowskiej do ul. Surowieckiego,

- ulica 17 Dywizji Piechoty – na odcinku od ul. Witkowskiej do ul. Wesołej,

- ulica Wesoła- na odcinku od ul. 17 Dywizji Piechoty do ul. Grunwaldzkiej

(zmiana organizacji ruchu na tych ulicach będzie obowiązywała we wtorek 1 listopada w godz. 6:00 – 22:00).