Zmiany w Straży Miejskiej w Gnieźnie

2016-01-13 7:34

Prezydent miasta wypowiedział jej dotychczasowemu komendantowi, Piotrowi Wiercińskiemu, umowę o pracę.

Od dziś będzie on przebywał na urlopie. Jednocześnie na czas trzymiesięcznego wypowiedzenia został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Przyczyny zwolnienia wskazano w wypowiedzeniu, które przekazano zainteresowanemu.