Znamy laureatów Nagrody Lednickiego Orła

2024-06-10 14:18
Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego
Autor: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego dla profesora Andrzeja Koli oraz oraz doktora Gerarda Wilke. Laureaci to wybitnej klasy mediewiści specjalizujący się w rozpoznawaniu podwodnego dziedzictwa archeologicznego.

W ramach pracy zawodowej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w pierwszej połowie lat 70. XX w. wspólnie rozwinęli zainteresowania badawcze związane z archeologią podwodną, kładąc podwaliny do powstania toruńskiego ośrodka archeologii podwodnej. Znaczącym etapem ich wspólnych inicjatyw w tym zakresie był rok 1982, kiedy rozpoczęli, trwające do dziś, badania jeziora Lednickiego. W ich efekcie rozpoznano wczesnośredniowieczne przeprawy mostowe prowadzące na wyspę, odkryto liczne łodzie jednopienne, a także ogromną kolekcję zabytków archeologicznych, w tym wyjątkowej wartości uzbrojenie. Nowatorskie, wielowymiarowe badania pozwoliły na potwierdzenie znaczącej roli Ostrowa Lednickiego w strukturach państwa pierwszych Piastów. Wyniki przeprowadzonych wykopalisk znalazły odzwierciedlenie w licznych publikacjach książkowych i artykułach, zarówno o charakterze naukowym, jaki i popularyzatorskim, przyczyniając się do szerokiego odbioru wyników badań wśród specjalistów oraz pasjonatów historii i dziedzictwa kulturowego. Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się 27 czerwca na Ostrowie Lednickim.