90. tysięcy dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej

2013-11-25 13:16
LUW
Autor: Radio Plus Gorzów

90. tysięcy złotych otrzymał dziś Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gorzowie. Data przekazania dotacji jest nie przypadkowa, bo właśnie dziś przypada Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Jego obchody mają uświadamiać kobietom, że nie muszą być skazane na maltretowanie i bezbronność.

90. tysięcy złotych otrzymał dziś Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gorzowie. Data przekazania dotacji jest nie przypadkowa, bo właśnie dziś przypada Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Jego obchody mają uświadamiać kobietom, że nie muszą być skazane na maltretowanie i bezbronność. Pieniądze pochodzą z budżetu państwa i są dobrowolną formą wsparcia ze strony wojewody lubuskiego, Jerzego Ostroucha. - Te pieniądze mają jedną poważną zaletę, były niezapowiedziane i niezapisane w budżecie. Zapewne ośrodek wykorzysta je jeszcze do końca tego roku - mówił Jerzy Ostrouch, wojewoda lubuski. Utrzymanie i wsparcie ośrodka to zadanie własne powiatu gorzowskiego -grodzkiego. - To bardzo ważne wsparcie dla placówki – podkreślił prezydent Gorzowa, Tadeusz Jędrzejczak. Celem działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Gorzowie jest udzielanie szybkiej i kompleksowej pomocy osobom znajdującym się w kryzysowych sytuacjach życiowych. Z pomocy ośrodka może skorzystać każdy, bez względu na wiek, płeć, czy pochodzenie. - Te środki będą przeznaczone na wyposażenie i doposażenie części mieszkalnej ośrodka. Zakupimy tapczany, szafy i inne meble - mówiła dyrektor placówki Jolanta Szynkarczuk. Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Gorzowie udziela wsparcia siedem dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Placówka znajduje się przy ulicy Okrzei 39.

Jolanta Szynkarczuk - dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej