Absolutorium i wotum zaufania dla Prezydenta Gorzowa!

2022-05-26 13:30
Jacek Wójcicki
Autor: fot. Łukasz Kulczyński | Urząd Miasta

Jacek Wójcicki został pozytywnie oceniony przez miejskich radnych. Rada Miasta przyznała prezydentowi Gorzowa absolutorium za wykonanie budżetu za 2021 rok oraz wotum zaufania.

Podczas sesji radni przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. za 2021 rok oraz zagłosowali za udzieleniem Prezydentowi Miasta absolutorium za realizację budżetu.

Sprawozdania mają pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze. Wniosek o udzielenie absolutorium prezydentowi Gorzowa z wykonania budżetu miasta za rok 2021 został pozytywnie zaopiniowany także przez Komisję Rewizyjną RM i Regionalną Izbę Obrachunkową.

Dochody Miasta ogółem w 2021 roku wyniosły 944.521.473,35 zł, wydatki budżetowe Miasto wykonało w kwocie 970.750.816,96 zł, deficyt to 26.229.343,61 zł. Na koniec roku budżetowego łączna kwota długu Miasta wynosiła 291.646.314,63 zł.