Będą kształcić menadżerów kultury

2020-09-08 13:51
Będą kształcić menadżerów kultury
Autor: WSB w Gorzowie

Filharmonia Gorzowska, Muzeum Lubuskie, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna oraz gorzowski teatr włączają się w kształcenie przyszłych menadżerów kultury.

Władze miejskich oraz wojewódzkich placówek będą współpracować z prywatną uczelnią, która ruszyła z rekrutacją na nowy kierunek. - Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie osób do pełnienia roli menedżera sprzedaży poprzez podniesienie kompetencji i umiejętności z zakresu biznesu, klientów, organizacji i zespołu. Słuchacze poznają nowoczesne trendy wspierające osiąganie najlepszych wyników, narzędzia kształtowania i wpływania na relacje z pracownikami, podwładnymi i zarządem oraz nowoczesne metody zarządzania - mówi Ewa Pawlak, autorka projektu, która na co dzień jest dyrektorem gorzowskiego muzeum. Studia podyplomowe Akademia Menadżera Kultury będą trwały dwa semestry. Rekrutacja potrwa do końca października, a pierwsze zajęcia mają się rozpocząć w listopadzie.

Ewa Pawlak - dyrektor Muzeum Lubuskiego w Gorzowie