Budżet Obywatelski 2025 – czas! Start!

2024-02-06 9:01
BO2025
Autor: Agnieszka Moskaluk

Ruszył nabór wniosków na zadania, jakie będą realizowane w 2025 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Zadania zgłaszane przez gorzowian i dla gorzowian, muszą spełnić jeszcze kilka kryteriów: muszą być ogólnodostępne, zlokalizowane na działce należącej do miasta, być zgodne z dokumentami strategicznymi miasta, mieścić się w corocznie ustalanym limicie kwoty przeznaczonej na daną kategorię.

Kategorii jest w sumie 14. W tym 12 kategorii rejonowych, kategoria ogólnomiejska oraz kategoria oświatowa.

Kategorie rejonowe to: Chwalęcice/Srebrna, Dolinki, Górczyn, Manhattan, Europejskie, Słoneczne, Staszica, Piaski, Śródmieście/Centrum, Wieprzyce/Małyszyn, Zakanale, Zamoście.

W ramach Budżetu Obywatelskiego 2025 gorzowianie będą mieli do dyspozycji 8 655 636 zł.

Maksymalne wartości zgłaszanych zadań to:

W kategorii rejonowej 455 000 zł:

§  455 000 zł na projekt zadania twardego,

§  28 000 zł na projekt zadania miękkiego.

W kategorii oświatowej 1 560 000 zł:

§  1 560 000 zł na projekt zadania twardego,

§  28 000 zł na projekt zadania miękkiego.

W kategorii ogólnomiejskiej jest do wydania 780 000 zł w tym:

§  702 000 zł na projekt zadania twardego,

§  78 000 zł na projekt zadania miękkiego.

Pozostała część kwoty będzie stanowić rezerwę, z której będą mogły być pokryte różnice pomiędzy środkami zaplanowanymi na realizację zadań w uchwale budżetowej a wysokością ofert uzyskanych w postepowaniach na ich realizację oraz zostanie przeznaczona na działania informacyjne.

Formularz wniosku dostępny jest na stronie: gorzow.konsultacjejst.pl. Można również złożyć wnioski w formie tradycyjnej. Dostępne są do pobrania ze strony um.gorzow.pl, bądź w kancelarii ogólnej UM i w Biurze Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji. Wypełnione wnioski należy składać we wspomnianej kancelarii ogólnej UM.

Więcej informacji na stronie internetowej um.gorzow.pl – zakładka Budżet Obywatelski. Tu znajduje się przewodnik dla wnioskodawcy – regulamin, cennik miejski, zestaw pytań i odpowiedzi, wzór poprawnie wypełnionego wniosku. Pomocnym narzędziem jest także geoportal. Znajduje się na nim specjalna kompozycja mapowa, na której można sprawdzić czy teren, który chcemy wskazać do realizacji zadania należy do miasta.

Na 8 lutego na godz. 17:00 urzędnicy zaplanowali spotkanie informacyjne, które odbędzie się w Klubie Kultury Jedynka przy ul. Chrobrego 9. To spotkanie dla osób, które chcą poznać zasady budżetu obywatelskiego.

Listen to "BO2025" on Spreaker.