Czas na remont Hawelańskiej i ul. Wełniany Rynek

2022-11-30 12:50
ul. Hawelańska
Autor: Łukasz Kulczyński ul. Hawelańska

Deptak przy Hawelańskiej oraz ulica Wełniany Rynek zyskają nowy wygląd. Spółka Gorzowskie Inwestycje Miejskie szuka firmy, która zajmie się przebudową tej części miasta.

Ruszyła procedura wyłonienia wykonawcy kolejnego kluczowego dla centrum miasta przedsięwzięcia. Ulice Hawelańska i Wełniany Rynek mają służyć przede wszystkim pieszym, zlikwidowane zostaną przeszkody architektoniczne, nie będzie tam np. wyniesionych krawężników, a praktycznie cały obszar nowej drogi będzie miał jedną powierzchnię, bez progów czy zbędnych nierówności.  Pojawi się mała architektura: m. in. nowe ławki i stojaki rowerowe.   

- Planowana modernizacja to nie tylko wymiana nawierzchni. Przede wszystkim będzie tam dużo zieleni i nowych nasadzeń. Na tym etapie inwestycji zasadzonych zostanie kilkanaście drzew. Pojawią się też nowe klomby, a na nich nowe krzewy i byliny. Nowością będzie również to, że wydzielona jezdnia znajdzie się jedynie na początkowym odcinku ul. Wełniany Rynek (ok. 30 m od strony ul. Sikorskiego) i będzie miała kolor grafitowy, natomiast na pozostałych odcinkach ruch samochodowy odbywać się będzie w obszarze ciągów pieszo-jezdnych, bez wydzielania jej kolorystycznie - mówi Urszula Wośkowiak z Gorzowskich Inwestycji Miejskich.

Ponadto przy tzw. Studni Czarownic powstanie zapora drogowa, która umożliwi kontrolowanie wjazdu samochodów na deptak Wełnianego Rynku. Na zgłoszenia chętnych firm  miejska spółka Gorzowskie Inwestycje Miejskie czeka do 14 grudnia.