Czy gorzowianie czują się bezpiecznie?

2022-01-20 12:50
Gorzów
Autor: Łukasz Kulczyński UM Gorzów Gorzów

Gorzowscy urzędnicy chcą sprawdzić czy mieszkańcy czują się bezpiecznie na ulicach miasta. W tym celu przygotowano specjalną ankietę, która składa się z 13 pytań dotyczących poczucia bezpieczeństwa.

Jednym z mierników poczucia bezpieczeństwa obywateli jest ankieta. Wcześniej miasto nie prowadziło takiego badania. Pytania zostały przygotowane przez miejski Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Urzędnicy mają nadzieje, że jego wyniki pozwolą na ukierunkowanie działań instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa w mieście.

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w latach 2019-2021 realizował „Miejski Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla Miasta Gorzowa Wielkopolskiego”. Realizatorami tego programu poza Wydziałami Urzędu Miasta, były także inne podmioty tj. Komenda Miejska Policji, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie, Straż Miejska i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. W tej chwili przygotowujemy się do podsumowania tego programu i przygotowania nowego na lata 2022-2024.

Link do ankiety: KLIKNIJ