Energooszczędne oświetlenie w Zespole Edukacyjnym w Skwierzynie

2023-02-03 12:43
Oświetlenie
Autor: www.skwierzyna.pl Nowe oświetlenie w Zespole Edukacyjnym w Skwierzynie

Gmina Skwierzyna stawia na nowe, a przede wszystkim energooszczędne źródła energii. Tym razem nowe oprawy typu LED zamontowano w Zespole Edukacyjnym w Skwierzynie.

W sumie zainstalowano 1100 nowoczesnych i energooszczędnych punktów świetlnych, które w znaczący sposób przyczynią się do obniżenia kosztów oświetlenia szkoły.

Zakres inwestycji obejmuje:- Demontaż 120 szt. opraw w sanitariatach, wc, ciągach komunikacyjnych;- Demontaż 96 szt. opraw w pomieszczeniach kuchni, zaplecza kuchennego, kotłowni, salkach gimnastycznych;- Demontaż 612 szt. opraw w kasach, bibliotece, czytelni, świetlicy, pomieszczeniach administracyjnych, stołówce;- Demontaż 266 szt. opraw w szatniach, holu głównym, korytarzach na piętrach we wszystkich segmentach obiektu, klatkach schodowych, pomieszczeniach gospodarczych;

W sumie inwestycja kosztowała prawie 380 tysięcy złotych.