Krwiodawcy nagrodzeni!

2021-10-18 9:13
Nagrody za poświęcenie
Autor: UM Gorzów Krwiodawcy nagrodzeni

Za wybitne zasługi dla honorowego krwiodawstwa oraz krzewienie idei czerwonokrzyskiej minister zdrowia nadał 22 mieszkańcom regionu Odznakę Honorowego Dawcy Krwi – Zasłużony Dla Zdrowia Narodu – za oddanie co najmniej 20 litrów krwi, a 27 osób otrzymało złote, srebrne i brązowe odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi.

Dekoracji w Urzędzie Miasta Gorzowa dokonali: prezes lubuskiego oddziału PCK Jacek Fortuna oraz przewodniczący lubuskiej okręgowego rady HDK Jan Kowalczyk.

Odznaczenia Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu otrzymują osoby, które bezinteresownie oddały co najmniej 20 litrów krwi. 

Honorowi krwiodawcy
Autor: UM Gorzów Krwiodawcy nagrodzeni

Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu

1. Roman Lis

2. Grzegorz Kopaniecki

3. Ryszard Sobieski

4. Stanisław Pluciński

5.  Józef Gruszczyński

6. Paweł Pydo

7. Patryk Jarosz

8. Hubert Dudzik

9. Robert Krauzowicz

10. Piotr Krupecki

11. Ireneusz Baranowski

12. Józef Dyczek

13. Maciej Blatkiewicz

14. Bronisław Filipowski

15. Karol Bendowski

16. Krzysztof Janiak

17. Lesław Murlak

18. Zbigniew Biżek

19. Wojciech Żarnecki

20. Czesław Rejniak

21. Artur Świerzko

22. Ryszard Patalas

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi – złota (po oddaniu 18 l mężczyźni i 15 l kobiety)

1. Jakub Pajdowski

2. Tomasz Figóra

3. Paweł Jastrzębski

4. Mateusz Pawłowski

5. Alina Dąbrowska

6. Michał Wrzosek

7. Zbigniew Sochacki

8. Leszek Dudek

9. Rafał Druciak

10. Edyta Świderska

11. Marcin Majchrzak

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi – srebrna (po oddaniu 12 l mężczyźni i 10 l kobiety)

1. Marcin Laskowski

2. Kacper Grad

3. Tomasz Figura

4. Mateusz Pawłowski

5. Alina Dąbrowska

6. Dorota Kubacka

7. Marcin Olek

8. Mateusz Niewiadomski

9. Teresa Pacholak

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi – brązowa (po oddaniu 6 l mężczyźni i 5 l kobiety)

1. Andrzej Szpałek

2. Kacper Grad

3. Tomasz Kielar

4. Leszek Szmidt

5. Justyna Kamińska

6. Mateusz Niewiadomski

7. Hubert Kwintal

Źródło: Krwiodawcy nagrodzeni!