Ktoś kradnie pojemniki na śmieci

2020-03-18 17:14
śmieci
Autor: Fot. Kamil Lewera

W tajemniczych okolicznościach z altan na odpady i sprzed posesji zaczęły znikać pojemniki na odpady. Sami mieszkańcy poinformowali o tym fakcie pracowników ZCG MG-6 i firmę komunalną.

W tajemniczych okolicznościach z altan na odpady i sprzed posesji zaczęły znikać pojemniki na odpady. Sami mieszkańcy poinformowali o tym fakcie pracowników ZCG MG-6 i firmę komunalną. Od poniedziałku 16 marca do gorzowskiego biura ENERIS Surowce na ul. Podmiejskiej zaczęli dzwonić mieszkańcy Gorzowa z pytaniem o pojemniki. Jeden z mieszkańców II sektora (dzielnica Piaski) zgłosił, że do tej pory przy jego domu stały trzy pojemniki oznaczone naklejką ENERIS Surowce. Teraz stoją te same pojemniki, ale tylko dwa z nich mają naklejkę właściciela, trzeci ma już oznaczenie firmy, która od kwietnia ma odbierać odpady. Stąd pytanie mieszkańca czy odpady z tego trzeciego pojemnika zostaną odebrane? W ciągu kolejnych dwóch dni takich telefonów było znacznie więcej. Na podstawie szczegółowej listy inwentaryzacyjnej stworzonej przez ENERIS Surowce, zostały sprawdzone stany jakie powinny być w każdym wskazanym punkcie. Zgodnie z wiążącym ENERIS kontraktem, po przegranym przetargu firma jest zobligowana do zabrania pojemników, ale dopiero od 1 kwietnia i tak właśnie zostało to zaplanowane. Spółka ENERIS Surowce zdecydowała przekazać informacje o kradzieży policji. W tej chwili apeluje do mieszkańców Gorzowa o zgłaszanie miejsc, gdzie zauważyli zmiany w ilości pojemników oznaczonych naklejką ENERIS Surowce. Lista taka, wraz z pełnym wykazem inwentaryzacyjnym, trafia w ramach zawiadomienia na policję i do prokuratury. O zauważonych zmianach prosimy informować dzwoniąc pod numer telefonu: +48 95 733 56 00 lub e-mailowo pisząc na adres: gorzow@eneris.pl.