Miasto podzieliło pieniądze na kulturę

2023-02-15 15:49
Polskie pieniądze
Autor: Pixabay Polskie pieniądze

Gorzowscy urzędnicy podzieli pieniądze na kulturę. W sumie do magistratu wpłynęło 75 wniosków od organizacji, a 35 z nich otrzymało wsparcie finansowe.

Najwięcej pieniędzy przyznano na organizację 35. Międzynarodowych Spotkań Zespołów Cygańskich Romane Dyvesa, to kwota 70 tysięcy złotych.

Wsparcie finansowe otrzyma również: Klub Inteligencji Katolickiej, Stowarzyszenie "Jazz Celebrations", gorzowski oddział Związku Literatów Polskich, Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila, Ochotnicza Straż Pożarna Gorzów-Siedlice, Fundacja Twoje Miasto Gorzów oraz Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku.

W sumie w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego rozdysponowano 616 tysięcy złotych.