Muzealna pracownia konserwacji

2022-01-10 16:20
Muzealna pracownia konserwacji
Autor: Agnieszka Moskaluk

W gorzowskim Spichlerzu powstała Pracownia Konserwacji i Restauracji Obiektów Zabytkowych. Jej koszt to ponad 120 tys. zł, z czego prawie 60 tys. to dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pracownia Konserwacji i Restauracji Obiektów Zabytkowych pozwoli muzealnym konserwatorom na miejscu restaurować zbiory, na razie przede wszystkim obrazy i rzeźby polichromowane – mówi konserwator Ewa Ryś-Celmer, kierowniczka działu ochrony zbiorów Muzeum Lubuskiego w Gorzowie.  

Dzięki funduszom ministerialnym, możliwy był zakup sprzętów pozwalających na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich obiektów malarstwa na podłożu płóciennym i drewnianym oraz rzeźby kamiennej. W kolejnych latach planowana jest rozbudowa i rozwój pracowni oraz doposażenie jej w następne urządzenia konserwatorskie i badawcze – dodaje dr Ewa Pawlak, dyrektor Muzeum Lubuskiego w Gorzowie.  

W nowo powstałej pracowni znajdują się m.in.: sprzęty laboratoryjne: dygestorium, szafa kwasoodporna na odczynniki, zestaw do wykonywania dokumentacji fotograficznej prac konserwatorskich z możliwością wykonania zdjęć w świetle UV, lampy ze światłem dziennym wykorzystywanym do wykonywania retuszy malarskich i uzupełnianiu ubytków warstwy malarskiej, mikroskop z kamerą oraz parownica do oczyszczania powierzchni obiektów kamiennych.

Ewa Ryś-Celmer z Muzeum Lubuskiego prezentuje pracownię konserwacji zabytków
Autor: Agnieszka Moskaluk
Listen to "Muzealna pracownia konserwacji" on Spreaker.