Nowy dowódca w Skwierzynie

2022-11-30 12:44
Wojsko
Autor: pixabay.com

Podpułkownik Krzysztof Słowik przejął dowodzenie w 151. batalionie lekkiej piechoty w Skwierzynie. Dziś na terenie lubuskiej jednostki miało miejsce uroczyste przekazanie i objęcie obowiązków przez nowego dowódcę.

Podpułkownik Krzysztof Słowik do tej pory związany był z wojskami operacyjnymi. Wcześniej służył m.in w 17. Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej w Międzyrzeczu. Był także dowódcą VII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego Rumunia.

Podpułkownik Krzysztof Słowik zastąpił na stanowisku majora Roberta Urbanka, który czasowo dowodził batalionem po nagłej śmierci podpułkownika Artura Filipowicza.