Nowy szef lubuskich policjantów

2024-06-13 12:32
Inspektor Jerzy Czebreszuk
Autor: Lubuska Policja Inspektor Jerzy Czebreszuk

Inspektor Jerzy Czebreszuk został powołany na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie. Od 28 lutego pełnił obowiązki komendanta lubuskiej policji, a od 11 czerwca zgodnie z decyzją ministra Tomasza Siemoniaka jest komendantem.

Nowy szef lubuskich stróżów prawa wstąpił w szeregi Policji w 1994 roku. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywał w Oddziale Prewencji Policji Komendy Stołecznej Policji. W kolejnych latach służby związany był z pionem kryminalnym. W 2007 roku został Komendantem Komisariatu Policji w Wisznicach.

Siedem lat później objął stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Radzyniu Podlaskim. Od sierpnia 2016 roku kierował Komendą Miejską Policji w Białej Podlaskiej. 27 marca 2017 roku został powołany na Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, a od 1 stycznia 2018 roku pełnił służbę na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

W trakcie dotychczasowej służby wyróżniony został miedzy innymi medalem Organizacji Narodów Zjednoczonych za służbę w siłach pokojowych ONZ oraz Złotą, Srebrną i Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant”.