Oddaj krew w Gastronomiku!

2015-04-14 8:51 k_lewera
Pilnie potrzebna jest krew!
Autor: Źródło: www.rckik.poznan.pl/galeria-rckik

Oddaj krew w Gastronomiku! Uczniowie oraz nauczyciele placówki przy ul. Okólnej wspólnie z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa organizują dziś zbiórkę krwi.

Oddaj krew w Gastronomiku! Uczniowie oraz nauczyciele placówki przy ul. Okólnej wspólnie z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa organizują dziś zbiórkę krwi. Udział w akcji mogą wziąć wszystkie chętne osoby, które spełniają określone kryteria. Dawcami mogą być wyłącznie osoby zdrowe w wieku od 18 do 65 roku życia. Oprócz zbiórki krwi możliwe będą też pomiary ciśnienia, poziomu cukru we krwi, poziomu tlenku węgla w wydychanych powietrzu oraz poziomu tkanki tłuszczowej. Dzisiejsza akcja w Zespole Szkół Gastronomicznych rozpocznie się o godzinie 8:00 i potrwa do 12:00.