Oświadczenie kurii w sprawie zarzutów dla proboszczów gorzowskiej katedry

2019-04-05 17:16
Gorzowska katedra w ogniu
Autor: fot. Kamil Lewera

Kuria Diecezjalna w Zielonej Górze wydała oświadczenie w sprawie zarzutów dla byłego oraz obecnego proboszcza gorzowskiej katedry. Chodzi tu o śledztwo dotyczące pożaru świątyni, który wybuchł 1 lipca 2017 roku.

Kuria Diecezjalna w Zielonej Górze wydała oświadczenie w sprawie zarzutów dla byłego oraz obecnego proboszcza gorzowskiej katedry. Chodzi tu o śledztwo dotyczące pożaru świątyni, który wybuchł 1 lipca 2017 roku. Poniżej zamieszczamy tekst oświadczenia, które zostało opublikowane przez Diecezję Zielonogórsko-Gorzowską. OŚWIADCZENIE Kuria Diecezjalna w Zielonej Górze oświadcza, że nie zgadza się z zarzutami, jakie Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. przedstawiła byłemu i obecnemu proboszczowi parafii katedralnej w ramach śledztwa dotyczącego pożaru katedry gorzowskiej. Jak wynika z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp., zarzuty dotyczą czynów z art. 164§1 k.k. w zw. z art. 91a ustawy z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane w zw. z art. 11§2 k.k. i art. 12 k.k. Przestępstwo z art. 164 § 1 k.k. jest przestępstwem umyślnym, co oznacza, że Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. przyjmuje, iż tak były, jak i obecny proboszcz parafii katedralnej chcieli umyślnie sprowadzić niebezpieczeństwo nieszczęśliwego zdarzenia, do którego doszło, lub się na to godzili. Nie wchodząc w wymiar prawny przyjętej kwalifikacji, na obecnym etapie stwierdzić należy, że takie stanowisko organów ścigania jest błędne. Nie sposób bowiem zarzucać tak byłemu, jak i obecnemu proboszczowi umyślnego działania na szkodę powierzonej parafii katedralnej. Wręcz przeciwnie, tak poprzedni, jak i obecny proboszcz parafii katedralnej wykonali dużo pracy na rzecz powierzonego im kościoła, a ich gorliwa posługa zasługuje na docenienie. W kontekście tejże posługi, a także przyczyn samego zdarzenia, do którego doszło bez udziału osób trzecich, stawiane zarzuty jawią się jako chybione, szczególnie w zakresie zakwalifikowania działania obu proboszczów jako umyślnego. Strona kościelna podejmuje współpracę z prokuraturą w prowadzonym przez nią śledztwie. Liczymy na wyjaśnienie tej sprawy w toku dalszego postępowania.

ks. Andrzej Sapieha rzecznik prasowy Kurii Diecezjalnej w Zielonej Górze.