Pół wieku Gorzowskiej Kapituły Katedralnej

2023-03-07 15:08
Katedra
Autor: fot. Kamil Lewera Katedra w Gorzowie

Gorzowska Kapituła Katedralna ma już pół wieku. To gremium kapłanów, którego zadaniem jest wspierać oraz doradzać biskupowi w sprawach dotyczących diecezji.

Gorzowska Kapituła Katedralna została powołana przez Papieża VI tuż po ustanowieniu diecezji gorzowskiej. Zwołanie pierwszego spotkania kapituły i jej uroczysta instalacja miały miejsce 6 marca 1973 roku, czyli dokładnie 50 lat temu. Było to możliwe dzięki staraniom biskupa Wilhelma Pluty.

W skład kapituły wchodzi 12 duchownych, zwanych kanonikami gremialnymi. Ponadto biskup może jeszcze nadać innym księżom godność kanonika honorowego. Kapłanem, który zasiada w Gorzowskiej Kapitule Katedralnej od samego początku jest ksiądz Tadeusz Szewczyk.

Z okazji 50-lecia powołania Gorzowskiej Kapituły Katedralnej w gorzowskiej katedrze odbyły się nieszpory połączone z katechezą, później odprawiono msze świętą, a tuż po niej odbyła się uroczysta sesja kapituły, której dziekanem jest ksiądz Andrzej Szkudlarek.

Aktualnie w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej oprócz Gorzowskiej Kapituły Katedralnej funkcjonuje jeszcze kapituła kolegiacka przy zielonogórskiej konkatedrze oraz – niedawno reaktywowana – kapituła głogowska przy tamtejszej kolegiacie.

Listen to "Pół wieku Gorzowskiej Kapituły Katedralnej" on Spreaker.