Policja kontroluje punkty sprzedaży alkoholu

2018-03-22 14:49
Alkohole
Autor: futureshape Photo credit: futureshape via Foter.com / CC BY

Punkty sprzedaży alkoholu pod czujnym okiem lubuskich policjantów. Mundurowi sprawdzają czy napoje wysokoprocentowe nie są sprzedawane osobom nieletnim.

Punkty sprzedaży alkoholu pod czujnym okiem lubuskich policjantów. Mundurowi sprawdzają czy napoje wysokoprocentowe nie są sprzedawane osobom nieletnim. Cykliczne akcje mają na celu zapobieganie i eliminowanie przypadków naruszania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Policjanci sprawdzają m.in. czy właściciele sklepów posiadają stosowne zezwolenia oraz to czy w odpowiednim miejscy znajdują się informacje o szkodliwości spożywania napojów procentowych.