Seniorze nie daj się oszukać!

2019-02-21 13:21
Seniorze nie daj się oszukać
Autor: Urząd Miasta | Daniel Adamski

Poczta Polska, policja oraz urzędy wspólnie przeciwko oszustom! Do seniorów z Gorzowa i powiatu gorzowskiego trafią ulotki z ostrzeżeniem przed oszustwami metodą na wnuczka czy policjanta.

Poczta Polska, policja oraz urzędy wspólnie przeciwko oszustom! Do seniorów z Gorzowa i powiatu gorzowskiego trafią ulotki z ostrzeżeniem przed oszustwami metodą na wnuczka czy policjanta. To kontynuacja akcji z poprzednich lat, organizowana przez pocztowców, policjantów oraz Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe w Gorzowie.Adresatów ulotki wytypują pocztowi doręczyciele. – Skorzystamy z zaufania społecznego, jakim są darzeni listonosze. Oni wiedzą najlepiej, komu taka ulotka przyda się, z kim trzeba na ten temat porozmawiać – podkreślił Michał Kuściński, dyrektor Regionu Sieci Poczty Polskiej w Gorzowie. Ulotki razem z przesyłkami będą roznoszone do najstarszych mieszkańców od dzisiaj.