System odwodnienia zachodniej części Gorzowa gotowy!

2017-05-31 2:32
System odprowadzania wód opadowych w zachodniej części Gorzowa
Autor: www.gorzow.pl

To była jedna z największych i najważniejszych tego typu inwestycji. W Gorzowie zakończyła się budowa systemu odwodnienia północno-zachodniej części miasta.

To była jedna z największych i najważniejszych tego typu inwestycji. W Gorzowie zakończyła się budowa systemu odwodnienia północno-zachodniej części miasta. - Inwestycja nie tylko podniesie atrakcyjność terenów obok strefy ekonomicznej, ale przede wszystkim wpłynie na bezpieczeństwo gorzowian - mówi prezydent Jacek Wójcicki. Przypomnijmy, że to zadanie zaplanowane było jeszcze za rządów Tadeusza Jędrzejczaka. Prezydent Jacek Wójcicki je zrealizował, ale nie za 60 milionów złotych jak pierwotnie planowano, a za prawie 20 milionów złotych co pozwoliło zaoszczędzić 40 milionów złotych. Inwestycja została zrealizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca - oprócz robót budowlanych - wykonał dokumentację projektową i uzyskał niezbędne decyzje i pozwolenia. Nowy system kanalizacji deszczowej, składający się m.in. z dużego zbiornika retencyjnego, systemu podczyszczania ścieków, nieco ponad 5 km kolektorów, ma za zadanie odprowadzanie wód opadowych z rejonu specjalnej strefy ekonomicznej, komunalnego wysypiska odpadów w Chróściku oraz z terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Przez ten obszar przebiega także droga ekspresowa S3.


Jacek Wójcicki - prezydent Gorzowa Wielkopolskiego