Szukają rachmistrzów spisowych

2021-07-12 12:37 k_lewera

Rachmistrzowie Spisowi pilnie poszukiwani! Dodatkową pracę oferuje gorzowski magistrat oraz kilka podgorzowskich gmin.

Nabór uzupełniający potrwa do północy. Zadaniem rachmistrz spisowego jest przeprowadzanie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych z mieszkańcami. Zgłaszać się mogą osoby, które ukończyły 18 lat, posiadają co najmniej średnie wykształcenie, nie są skazane prawomocnym wyrokiem oraz posługują się językiem polskim w mowie i piśmie. Chętni mogą wysyłać swoje zgłoszenia za pośrednictwem e-maila lub przez ePUAP. Istnieje również możliwość składania dokumentów bezpośrednio w urzędach.

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021