Tarcza 5.0 dla branży turystycznej i artystów

2020-10-18 19:45

Jednymi z najbardziej poszkodowanych przez pandemię branż są: turystyka oraz działalność kulturalna i estradowa. Tarcza Antykryzysowa 5.0, ma pomóc przedstawicielom tych sektorów, a także branży wystawienniczej. Wnioski o postojowe i zwolnienie ze składek można składać już przez Platformę Usług Elektronicznych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Przedsiębiorcy z sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji i wystaw będą mogli skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest wykazanie 75 proc. spadku przychodów w porównaniu z miesiącami z 2019 roku (porównujemy pierwszy miesiąc z wniosku z analogicznym z miesiącem 2019 r.). Wnioski o zwolnienie można składać do końca listopada. Ponadto przedsiębiorcy będą musieli odnotować przestój w prowadzeniu biznesu w następstwie wystąpienia COVID-19. Nie mogą też podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że podlegają ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Nieco inne warunki muszą spełnić przewodnicy turystyczni. W ich przypadku działalność powinna mieć charakter sezonowy i w 2019 r. być wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy. O pomoc mogą ubiegać się przewodnicy, którzy zawiesili działalność gospodarczą, ale po 31 sierpnia 2019 roku. "Tarcza 5.0" wprowadza również dodatkowe świadczenie postojowe. Na taką pomoc mogą liczyć prowadzący działalność, którzy wcześniej już otrzymali postojowe. Prawo do dodatkowego świadczenia będzie przysługiwało przedsiębiorcom, sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji. Chodzi m.in. o transport turystyczny, wystawianie i występowanie w przedstawieniach teatralnych czy prowadzenie dyskotek, salonów gier elektronicznych, jarmarków. Wnioskującym o to świadczenie mogą być osoby, jeśli uzyskały przychód z działalności w miesiącu (poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku), niższy co najmniej o 75 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu w 2019 r. Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje nie więcej niż trzykrotnie.

Agata Muchowska