Ulica Zawackiej będzie przejezdna!

2022-12-14 17:46
ul. Zawackiej
Autor: Kamil Lewera ul. Zawackiej

W czwartek (15 grudnia) około godz. 14.00 wykonawca przebudowy DK-22 planuje udostępnić dla ruchu ulicę Elżbiety Zawackiej, w ciągu DK-22. Droga ma być przejezdna od ronda Gdańskiego do ronda przy ul. Łukasińskiego.

Miasto poinformowało, że ruch będzie odbywał się dwoma jezdniami ul. Zawackiej, zgodnie z docelowym układem. W rejonie skrzyżowań jezdnie zostaną zawężone do jednego pasa ruchu, tak jak to ma miejsce np. na ul. Górczyńskiej, przed rondem Gdańskim.

Otwarta dla ruchu kołowego zostanie również jezdnia wschodnia ul. Łukasińskiego, do ronda Sybiraków. Tym samym ruch na ul. Łukasińskiego odbywał się będzie dwoma jezdniami, zgodnie z docelową organizacją ruchu. Na rondzie Sybiraków przywrócona zostanie pierwotna organizacja ruchu.

Urzędnicy przypominają również, że ul. Zawackiej oraz ul. Walczaka funkcjonują nadal jako plac budowy, dlatego też należy zwrócić szczególną uwagę na lokalnie występujące nierówności nawierzchni np. brak warstwy ścieralnej, oznakowanie ostrzegawcze, ruch sprzętu budowlanego i pracowników oraz na występujące ograniczenia prędkości i inne zakazy.