W Słubicach powstało rondo Tajnej Organizacji Nauczycielskiej

2021-10-08 14:04
Rondo w Słubciach
Autor: www.slubice.pl

Niedawno wybudowane rondo przy wjeździe do Słubic ma nową nazwę. Patronem skrzyżowania u zbiegu ulicy Obozowej i Kunowickiej została Tajna Organizacja Nauczycielska.

Udział w uroczystym odsłonięciu nazwy ronda wziął prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. O nadanie właśnie takiego patrona wnioskowali do władz miasta przedstawiciele Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Słubicach.

Tajna Organizacja Nauczycielska – w skrócie TON - powstała w październiku 1939 roku, w odpowiedzi na wybuch II wojny i zlikwidowanie wszystkich polskich szkół przez III Rzeszę. Szacuje się, że tajnym nauczaniem objęto ok.1,5 mln uczniów.