Zakończyła się rozbudowa KWP w Gorzowie

2020-05-05 11:54 k_lewera
Nowa inwestycja Lubuskiej Policji już funkcjonuje
Autor: brak danych

Ponad 37 milionów złotych kosztowała rozbudowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie. W ramach inwestycji przy ul. Kwiatowej powstał nowy budynek administracyjno-biurowy, strzelnica ćwiczebna oraz zaplecze techniczne jednostki.

Nowoczesny i w pełni funkcjonalny kompleks służy już policjantom oraz petentom. Inwestycja realizowana była w ramach Programu Modernizacji Policji na lata 2017-2020. - Dla mnie to szczególny moment. To zwieńczenie wysiłków wielu osób, które od lat zabiegały o tę inwestycję. Była ona niezwykle potrzebna pod względem praktycznym i funkcjonalnym. Cieszę się podwójnie jako logistyk i jako Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie - mówi nadinsp. Helena Michalak- Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie. Budowa nowych obiektów i przebudowa zagospodarowania terenu to przede wszystkim ujednolicenie technologiczno-sprzętowe całego kompleksu Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie. Budynek główny podkreśla jego reprezentacyjny, urzędowy charakter, układ zgodny jest z podstawowymi założeniami określonymi dla standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji. Budowa nowego obiektu strzelnicy była konieczna z uwagi na brak w powiecie gorzowskim bazy ćwiczebnej gdzie policjanci mogliby sprawdzać i doskonalić umiejętności strzeleckie. Zatem konieczne były wyjazdy w tym celu do jednostek ościennych. A zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu wyszkolenia policjantów garnizonu lubuskiego było przedmiotem głębokiej troski ze strony kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Uzupełnieniem funkcji istniejącego kompleksu jest budynek techniczno-warsztatowy oraz zespół garażowo-gospodarczy z myjnią dla samochodów służbowych, wiaty oraz parkingi. Obiekty nawiązują architektoniczne do istniejącego budynku KWP w Gorzowie Wlkp. Projektowany zespół spełnia wymogi ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury oraz wymagania ochrony środowiska.